SONDAJE DE OPINIE... SONDAJE FORMULAR
(„Evaluarea criterială prin descriptori
în învăţământul primar”)

Noutăţi / Anunţuri

Vineri, 17 martie 2017, la ora 14:00, în ședința SŞP ad-hoc din cadrul IŞE va fi examinată teza de doctor habilitat în ştiinţe psihologice, a dnei Ludmila Anţibor, doctor în ştiinţe biologice, cu tema:
Marți, 07 martie 2017, în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, str. Doina 104, va avea loc şedinţa ordinară a Seminarului Republican al Profesorilor de Matematică.
Joi, 09.02.2017, la ora 14:00, în ședința SŞP ad-hoc din cadrul IŞE va fi examinată teza de doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, a dlui Adrian GHICOV, dr. în ştiinţe pedagogice cu tema: CADRUL CONCEPTUAL AL RETELLIZĂRII ÎN METODOLOGIA PROTEXTULUI
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei anunţă concurs la următoarele funcţii:
Planul stagiilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice / de conducere pentru anul 2017
„Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar”, ediția, 2017
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei anunţă vacante următoarele funcţii:
Vineri, 25 noiembrie 2016, la ora 14:00 în ședința SȘP din cadrul IȘE va fi examinată teza de doctor în pedagogie a Dlui Oleg Ababii, cu tema: Managementul recuperării copiilor cu deficiențe mintale în instituţia de tip complex educațional.
RAPORT cu privire la activitatea Bibliotecii în semestru I al anului 2016
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI: ISTORIE, PERFORMANŢE, PERSONALITĂŢI”
Vineri, 04 noiembrie 2016, în incinta Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, va avea loc şedinţa ordinară a Seminarului Republican al Profesorilor de Matematică.
La data de 06 octombrie 2016 a avut loc Ședința Consilului Științifico-Didactic al IȘE, consacrată conferirii Titlului Academic Onorific de DOCTOR HONORIS CAUSA domnului VASILE COJOCARU dr. hab., prof. univ.,