SONDAJE DE OPINIE... SONDAJE Planul 2016
(stagiilor de formare profesională continuă a cadrelor
didactice / manageriale pentru anul 2016)

Noutăţi / Anunţuri

Marţi 7 iunie 2016 Se anunţă susţinerea tezei de doctor în pedagogie, Pretendent: Gherștega Tatiana, Conducător ştiinţific: Pogolșa Lilia, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar
Joi 30 iunie 2016 se anunţă susţinerea tezei de doctor în psihologie, Pretendent: Donoga Liudmila , Conducător ştiinţific: Bucun Nicolae, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar
Simpozionul Pedagogic Internaţional „TEHNOLOGII DIDACTICE MODERNE”
Centrul de Excelență Didactică organizează sâmbătă, 28 mai 2016, Workshop-ul Internațional Modalități de valorificare a tehnologiilor moderne la lecțiile de geografie
Miercuri, 18 mai 2016, ora 14:00, în şedinţa SSP din cadrul IŞE va fi examinata teza de doctor habilitat in pedagogie a dnei Eni Valentina
Orarul examenelor de doctorat
TEHNOLOGII EDUCAŢIONALE MODERNE ÎN DESCHIEREA ORIZONTULUI DE CUNOAŞTERE
Joi 12 mai 2016 se anunţă susţinerea tezei de doctor în psihologie, Pretendent: Murariu Dănuț, Conducător ştiinţific: Gonța Victoria, doctor în psihologie, conferenţiar universitar
INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI DESFĂŞOARĂ TRAININGUL CU GENERICUL „TEHNOLOGII EDUCAŢIONALE INTERACTIVE”,
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei anunţă următoarele posturi vacante:
Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) anunță concurs pentru suplinirea postului vacant de director al Școlii Doctorale
Vineri, 25 martie 2016, ora 13:00, în ședința SŞP din cadrul ISE va fi examinata teza de doctor în psihologie a doamnei Adina PLĂTICĂ,